Pri mi

Mia nomo estas Rasmus. Mi havas 28 jarojn. Mi volontulas če la organizo Edukado@Interreto en Partizánske, Slovakio. Tio ĉi blogo estas mia tri-lingva blogo pri la volontulado.

Moje meno je Rasmus. Mám 28 rokov. Som dobrovoľník v organizácii Edukácia@Internet v Partizánskom na Slovensku. Tento blog je môj trojjazyčný blog o dobrovoľníctve.

Jag heter Rasmus. Jag är 28 år. Jag volontärar vid organisationen Edukado@Interreto i Partizánske, Slovakien. Den här bloggen är min tre-språkiga blogg om volontärandet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>