Cvičenie slovenčiny. Ekzerco de la Slovaka.

Cvičenie od slovake.eu

Ekzerco de slovake.eu

Volám sa Rasmus. Som zo Švedska. Teraz bývam vo Partizánskom, na Slovensku. Mám dvadsaťdeväť rokov. Hovorím po Švedsky, Anglicky, Nemecky, Esperantsky a trochu po Slovensky. Mia nomo estas Rasmus. Mi estas de Svedio. Nun mi loĝas en Partizánske, en Slovakio. Mi havas dudek naux jarojn. Mi parolas la Svedan, la Anglan, la Germanan, Esperanton kaj iomete la Slovakan.
Kto je to?
-To je Johan.
Je študent?
-Ne, nie je študent. Je uradník.
Koľko má rokov?
-Má dvadsaťsedem rokov.
Kde býva?
-Býva v Nemecku.
Kiu estas tiu?
-Tiu estas Johan.
Ĉu li estas studento?
-Ne, li ne estas studento. Li estas oficisto.
Kiom da jaroj li havas?
-Li havas dudek sep jarojn.
Kie li loĝas?
-Li loĝas en Germanio.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>