Kvina semajno. Piaty týždeň. Femte veckan.

IMG_0271

Esperanto
Ĵaude mi estis en studio por registri la 1000 plej gravajn vortojn kiujn mi antauxe tradukis al la sveda. Ili estos parto de nia projekto lingvo.info. Ĝi estas multlingva retejo pri euxropeaj lingvoj kaj pri lingvoscienco.

Mi sentas ke mia slovaka progresas. Ĉi semajne mi havis kelkajn konversacioj slovake pli malsimpla ol “Kio estas via nomo?”, “Kiom da jaroj vi havas?” aux “Bone renkonti vin!”. Se vi parolas la slovakan kaj vi volas skajpi aux renkonti ie proksime al Partizánske bonvolu kontakti min. Mi povas paroli la svedan, la anglan, la germanan kaj esperanto se vi ankaux volas praktiki ion.

Venontsemajne alvenos du novaj volontuloj. Unu de Polando kaj unu de Italio. Tiam ni estos kvar volontuloj en la oficejo. Estos interese!

Svenska
I torsdags var jag i en studio för att spela in dem 1000 viktigaste orden som jag tidigare översatt till svenska. De kommer vara en del av vårt projekt lingvo.info. Det är en flerspråkig webbplats som handlar om europeiska språk och språkvetenskap.

Det känns som att min slovakiska går framåt. Den här veckan har jag haft några konversationer på slovakiska som varit mer kompliserade än “Vad heter du?, “Hur gammal är du?” eller “Trevligt att träffas!”. Om du talar slovakiska och vill skajpa med mig eller träffa mig i närheten av Partizánske så kontakta mig gärna. Jag kan prata svenska, engelska, tyska och esperanto om du också vill öva något.

Nästa vecka kommer två nya volontärer. En från Polen och en från Italien. Då kommer vi vara fyra volontärer på kontoret. Det kommer bli intressant!

Slovenčina
Vo štvrtok bol som v štúdiu pre nahrať 1000 najdôležitejšie slov, ktoré som preložil do Švedsky. Ony budú byť časť nášho projekta lingvo.info. On je viacjazyčná stránka o europskými jazykmi a o jazykovedou.

To vyzerá ako moja slovenčina sa vyvíja. Tento týždeň mal som pár rozhovorov po slovensky ktoré boli viac komplikované ako “Ako sa volaš?”, “Koľko máš rokov?” alebo “Teší ma!”. Ak hovoríš po slovensky a chceš skypeovať alebo stretnúť sa niekde prosim si kontaktuj ma. Hovorím po švedsky, anglicky, nemecky a esperantsky ak tiež ty chceš cvičiť niečo.

V ďalši týždeň budem dve nové dobrevoľníci prisť do Partizánsky. Jeden z Poľska a jeden z Talianska. Potom budeme byť štyria dobrovoľníci v kancelárii. To bude zaujímavé!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>