Monthly Archives: September 2014

Dua semajno. Druhý týždeň. Andra veckan.

En tiu ĉi semajno okazis multo. En mardo ni iris al Bratislava. Tie ni auxskultis diskuton pri lingvoj. Ĉi tie estas bildo de trolebuso en Bratislava.

Tento týždeň sa stalo veľa. V utorok sme išli do Bratislavy. Tam sme počuvali diskusiu o jazykoch. Tu je obrázok trolejbusu v Bratislave.

Denna vecka har mycket hänt. I Tisdags åkte vi till Bratislava. Där lyssnade vi på en diskussion om språk. Här är en bild på en trådbuss i Bratislava.

trolebuso

Mi ŝatas danci kaj merkrede mi trovis kaj komencis partopreni en kurso de salsa če bailador.sk.

Rád tancujem a v stredo som našiel a začal chodiť do kurzu salsy v bailador.sk.

Jag gillar att dansa och i onsdags hittade jag och började på en kurs i salsa hos bailador.sk.

bailador

Ĵaude ni organizis lingvokafejon en kinobar. Ni parolis angle, slovake, germane kaj svede. Se vi volas partopreni en estontaj lingvokafejoj vi povas ŝati tiun ĉi paĝon.

Vo štvrtok sme organizovali jazykú kaviareň v kinobar. Hovorili sme po anglicky, po slovensky, po nemecky a po švédsky. Ak chcete prísť do budúcich jazykových kaviarní, navštívte túto stránku.

I torsdags anordnade vi ett språkkafé i kinobaren. Vi pratade engelska, slovakiska, tyska och svenska. Om du vill vara med på framtida språkkaféer kan du gilla denna sida.

kinobar

Vendredo estis la euxropa tago de lingvoj. Ni vizitis lernejon kaj mi helpis la lernantojn fari sian prelegon pri Svedio.

Piatok bol európsky deň jazykov. Navštívili sme školu a pomáhal som žiakov robíť ich prednášku o Švédsku.

I fredags var den europeiska språkdagen. Vi besökte en skola och jag hjälpte eleverna att göra en presentation om Sverige.

Se mi faris lingvan eraron bonvolu korekti min! Ĝis!

Ak som urobil jazykovú chybu, prosím opravte ma! Dovi!

Om jag har gjort något språkligt fel var snäll och korrigera mig! Hej så länge!

Unua semajno. Prvý týždeň. Första veckan.

Mi estis en Partizánske dum unu semajno. Ĉi tie mi loĝas.
Bol som v Partizánskom týždeň. Tu bývam.
Jag har varit i Partizánske en vecka. Här bor jag.

logxejoEkstere2

Tio ĉi estas mia ĉambro.
Toto je moja izba.
Detta är mitt rum.

miaCxambro

Kaj ĉi tie estas nia oficejo.
A tu je naša kancelária.
Och här är vårt kontor.

oficejoEkstere

Ĝis revido! Dovidenia! På återseende!

–Rasmus